Bashkëpunimi ynë është fuqia jonë!

Aleanca Kosovare e Bizneseve - Zyra Regjionale Gjakove

Njihuni me Aleancen Kosovare të Bizneseve

Aleanca Kosovare e Bizneseve (AKB), është një Aleancë e themeluar në vitin 2002 për të përfaqësuar bizneset në Kosovë dhe për të ndihmuar në zhvillimin e tyre. AKB ofron trajnime dhe këshillime për rritjen e biznesit dhe integrimin ekonomik të Kosovës në tregjet ndërkombëtare. Me misionin tonë për rritjen e punësimit dhe plotësimin e kërkesave të konsumatorëve, ne kërkojmë të bashkojmë shoqatat e bizneseve në Kosovë për të ndikuar në zhvillimin e sektorit ekonomik dhe privat. Bashkëpunimi ynë do të ndihmojë në ndërtimin e partneritetit të qëndrueshëm në mes sektorit publik dhe privat.

man standing in front of group of men
man standing in front of group of men

Trajnime për zhvillimin e biznesit në Gjakovë

AKB ofron trajnime dhe kurse për rritjen e ndërgjegjësimit të biznesit dhe rritjen e njohurive në tregun e brendshëm dhe atë ndërkombëtar. Trajnime të ndryshme janë në dispozicion për menaxhimin e biznesit, marketingun, financat, teknologjinë dhe shumë të tjerë. Përmes trajnimeve tona, ju mund të përfitoni njohuri dhe aftësi të reja që mund të ndihmojnë në rritjen e biznesit tuaj dhe integrimin në tregjet ndërkombëtare.

man wearing gray polo shirt beside dry-erase board
man wearing gray polo shirt beside dry-erase board

Trajnime për zhvillimin e biznesit me AKB-në

Aleanca Kosovare e Bizneseve ofron trajnime dhe kurse për zhvillimin e biznesit në Kosovë. Duke punuar me AKB-në, biznesi juaj mund të marrë përfitimet e partneritetit të qëndrueshëm në mes sektorit publik dhe privat. Ne do t'ju ndihmojmë të zgjeroni biznesin tuaj dhe të integroheni në tregjet ndërkombëtare. Kurse dhe trajnime për të gjitha nivelet e biznesit dhe në të gjitha fushat e industrisë. Anetaresohuni sot për të marrë hapat e parë drejt suksesit të biznesit tuaj!

Bashkërisht për zhvillim ekonomik të Kosovës

Na kontaktoni